Elektroinštalácie ELEKTRO SLOVAKIA

Vitajte na stránke elektroinštalácie od Elektro Slovakia. Sme mladý, dynamicky sa rozvíjajúci tím skúsených elektrikárov, ktorí vám pomôžu vyriešiť akýkoľvek problém alebo požiadavku ohľadom elektriny a všetkým čo s ňou súvisí.

Naše elektrikárske práce tvoria väčšinou elektrické inštalácie na nových budovách alebo rekonštrukcie starých elektroinštalácií.

Potrebujete profesionálov na elektroinštalácie ?

KONTAKTUJTE NÁS

ELEKTROINŠTALÁCIE SLUŽBY

Elektroinštalačné služby ktoré poskytujú elektrikári z ELEKTRO SLOVAKIA

Elektroinštalácie

Elektroinštalácia sa skladá z kabeláže, ovládacích, spínacích, poistných a výkonových prvkov.

Viac

Rekonštrukcie

Nahradenie starej kabeláže, ovládacích, spínacích, poistných a výkonových prvkov novými.

Viac

Bleskozvody

Bleskozvod (hromozvod) chráni nehnuteľnosť a obyvateľov pred požiarom ktorý spôsobuje blesk.

Viac

Dokumentácia

Projektová dokumentácia je základným prvým krokom každej elektroinštalačnej práce na novom dome.

Viac

Prípojky a revízie

Pripojenie elektroinštalácie nehnuteľnosti do elektrickej siete a revízia vykonaná revíznym technikom.

Viac

Zabezpečenie

Inštalácia bezpečnostných prvkov do domov a priemyselných nehnuteľností: alarmy, kamerové systémy.

Viac

ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE ELEKTRIKÁROV Z ELEKTRO SLOVAKIA

Fotogaléria je jeden z najlepších spôsobov ako si môžete pozrieť výsledky našich elektroinštalačných prác.

FOTOGALÉRIA

ELEKTROINŠTALÁCIE PODĽA KATEGÓRIE

Hlavné kategórie elektroinštalačných prác, ktoré poskytujeme našim zákazníkom zobrazené podľa obrázkov v 6 skupinách:

MOBIL

MOBIL